Hva kan vi gjøre

Struksnæs Skog AS er en skogsentreprenør som er rettet mot skogseiere, kommuner og alle som eier skog.

Her finner du en liste over jobb vi kan utføre:

  • Maskinell hogst og fremkjøring av tømmer
  • Sluttavvirkning
  • Planlegge hogst

For prisforespørsel ta kontakt med oss. Prisen på skogsdrift blir satt etter rådende forhold.

Sluttavvirkning

Share on Facebook